Skärgårdsföretaget som jobbar inom vattenvård med inriktning på vassklippning.

Projektområde

Vårt huvudsakliga projektområde är sydöstra Sverige. Vi åtar oss uppdrag som ligger på ca 15 mils radie från Norrköping/Arkösund, som är vår utgångspunkt.

Beroende på projektets omfattning så kan vi självklart åta oss uppdrag utanför detta område.

Vi fraktar maskinen mellan våra olika projekt med hjälp av släpkärra eller om uppdraget är i skärgården transporteras maskinen med hjälp av båt.
Östergötland, Truxor, Vassklippning och Vattenvård