Skärgårdsföretaget som jobbar inom vattenvård med inriktning på vassklippning.

Tjänster

Med Vår maskin så kan utföra många olika arbeten t.ex:
 • Klippa vass/vattenväxter till cirka 1 meters djup upp till en bredd på 4 meter.
 • Även klippa ovan vattenytan och på land.
 • Samla upp klippta växter till överenskommen plats, men vi kan även ombesörja bortforsling av avverkad vass allt enligt kundens önskemål.
 • Som arbetsplattform vid bryggrenoveringar eller Y-bomsmontering.
 • Kabeldragning genom myr eller sankt underlag.
Östergötland, Truxor, Vassklippning och Vattenvård


När du anlitar Vass Projekt får du bland annat:
 • Bättre vattenkvalité genom ökad cirkulation på vattnet.
 • Lättare att komma in i din vik eller till din brygga.
 • Vackrare utsikt.
 • Större strandlinje.
 • Värdeökning på din tomt.
 • Finare badstrand.
 • Finare golfbanor/vattenhål.
Det finns många andra verktyg som går att bestycka maskinen med.
Kontakta oss med dina frågor för att se om just vi kan hjälp dig med vår amfibiegående maskin.